1
16
by Liu, Jia, Tse, Lap Ah, Liu, Zhiguang, Rangarajan, Sumathy, Hu, Bo, Yin, Lu, Leong, Darryl P., Li, Wei, Liu, Bing, Chen, Chunming, Jin, Guo, Zhang, Hongye, Chen, Hui, Bo, Jian, Li, Jian, Li, Juan, Yang, Jun, Wang, Kean, Zhang, Li, Deng, Qing, Bing, Ren, Chen, Tao, Xu, Tao, Wang, Wei, Zhao, Wenhua, Chang, Xiaohong, Cheng, Xiaoru, He, Xinye, Hou, Xixin, Wang, Xingyu, Bai, Xiulin, Zhao, Xiuwen, Liu, Xu, Jia, Xuan, Wang, Yang, Sun, Yi, Zhai, Yi, Chen, Di, Jin, Hui, Tian, Jiwen, Ma, Yumin, Li, Yindong, He, Chao, You, Kai, Zhang, Songjian, Tian, Xiuzhen, Xu, Xu, Di, Jinling, Wu, Jianquan, Wang, Mei, Zhou, Qiang, Han, Aiying, Cao, Minzhi, Jiang, Weiping, Qiang, Deren, Qin, Jing, Qian, Shan, Shi, Suyi, Zhou, Yihong, Liu, Zhengrong, Wan, Ming, Tang, Jinhua, Mo, Yongzhen, Bian, Rongwen, Lou, Qinglin, Hu, Lihua, Xiong, Shuwei, Zhong, Yan, Li, Ning, Tang, Xincheng, Ye, Shuli, Li, Chunyi, Li, Yujin, Wang, Qiuyang, Fu, Xiaoli, Guo, Baoxia, Feng, Huilian, Xu, Lihui, Ma, Haibin, Wu, Ruiqi, Wang, Yali, Liu, Hongze, Ma, Yurong, Yuan, Bo, Zhao, Qian, Xu, Guofan, He, Hui, Liu, Jiankang, Wang, Xin, Chen, Ming, Deng, Wenqing, Liu, Zhendong, Zhang, Hua, Sun, Shangwen, Wang, Shujian, Zhao, Yingkin, Diao, Yutao, Shi, Xuezheng, Wei, Chuanrui, Wang, Jufang, Liu, Guoqin, Wu, Cuiying, Ma, Guilan, Wei, Hua, Wang, Junying, Bao, Xiongfei, Tang, Yue, Zhi, Yahong, Wang, Ailing, Wang, Huijuan, Liu, Jianna, Liu, Qinzhou, Wang, Rong, Aili, Aideer, Wula, Ayoufumiti, Bula, Aibi, Yang, Dongmei, Wen, Qian, Xiao, Yize, Shi, Qingping, Shao, Ying, Li, Kehua, Bai, Wuba, Yang, Jinkui, Liu, Huaxing, Yang, Shunyun
Published in Journal of the American Heart Association (2019)
Get additional information online
E-Article