5
14
by Balea, O., Boldea, V., Felea, S., Ponta, T., Jenik, L., Kiss, D., Krasznovzky, S., Pinter, G., Posch, M., Anioa̵, L., Bartke, J., Eskreys, K., Kowalczyk, S., Kwiatkowska, A., Zieliński, W., Abdurakhimov, A., Angelov, N., Belyakov, V., Eliseev, S.M., Fadeev, N., Grishin, V., Inogamov, Sh., Jancso, G., Kanarek, T., Kladnitskaya, E., Kohly, J., Kuznetsov, A., Lyubimov, V., Melnikova, N., Popova, V., Sabau, M., Smirnova, L., Soloviev, M., Supichakov, Kh., Tevzadze, Yu., Vishnevskaya, K., Yuldashev, B., Din Ty, Nguen, Ammosov, V., Danilchenko, I., Ermolov, P., Fenyuk, A., Gerdyukov, L., Gorichev, P., Kistenev, E., Klimenko, S., Kuznetsov, E., Manyukov, B., Makeev, V., Parshikura, S., Rybin, A., Shcherbakov, E., Vorobyov, A., Kerachev, P., Penev, V., Semerdjiev, Kh., Shklovskaya, A., Abdullaeva, K., Azimova, M., Azimov, S., Batraev, S., Igamberdiev, K., Rizaev, Kh., Trunova, E., Usmanov, T., Yuldashev, A., Lutpullaev, S.L., Abesalashvili, L., Amaglobeli, N., Chargeishvili, M., Dasaeva, M., Gersamia, D., Khomasuridze, C., Kvachadze, T., Salukvadze, R., Shakulashvili, O., Tuliani, I., Baatar, C., Chadraa, B., Tuvdendorzh, D., Bardadin-Otwinowska, M., Biczel, A., Gajewski, J., Gokieli, R., Górski, M., Otwinowski, S., Piotrowska, H., Sosnowski, R., Wójcik, W.
Published in Nuclear Physics B (1973)
Get additional information online
E-Article
18
20